Biên dịch:Thạch Hãn giang

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
(Đổi hướng từ Thạch Hãn giang)
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Thạch Hãn giang - 石澣江
của Nguyễn Khuyến, do Wikisource dịch từ Văn ngôn
Thạch Hãn giang: sông Thạch Hãn thuộc tỉnh Quảng Trị
Nguyên văn chữ Hán Phiên âm Hán Việt Dịch nghĩa Bản dịch của Wikisource

石澣江流一棹橫,
夕霞晻曖遠山明。
西風何處吹塵起,
不以年前徹底清。

Thạch Hãn giang lưu nhất trạo hoành,
Tịch hà yểm ái viễn sơn minh.
Tây phong hà xứ xuy trần khởi,
Bất dĩ niên tiền triệt để thanh.

Một mái chèo khua trên sông Thạch Hãn,
Ráng chiều mờ phủ phía núi xa.
Gió tây từ nơi nào thổi bụi mù cuốn,
Chẳng như năm trước trong đến tận đáy.

Giữa sông Thạch Hãn một mái chèo,
Núi xa vẫn sáng rớt ráng chiều.
Gió tây đâu thổi mờ mịt bụi,
Chẳng như năm trước đáy trong veo.

 Tác phẩm này là một bản dịch và có thông tin cấp phép khác so với bản quyền của nội dung gốc.
Bản gốc:

Tác phẩm này, được phát hành trước ngày 1 tháng 1 năm 1928, đã thuộc phạm vi công cộng trên toàn thế giới vì tác giả đã mất hơn 100 năm trước.

 
Bản dịch:

Tác phẩm này được phát hành theo Giấy phép Creative Commons Ghi công-Chia sẻ tương tự 3.0 Chưa chuyển đổi, cho phép sử dụng, phân phối, và tạo tác phẩm phái sinh một cách tự do, miễn là không được thay đổi giấy phép và ghi chú rõ ràng, cùng với việc ghi công tác giả gốc.

 

Tác phẩm này được phát hành theo các điều khoản của Giấy phép Tài liệu Tự do GNU.


Điều khoản sử dụng của Wikimedia Foundation yêu cầu văn bản được cấp phép theo GFDL được nhập sau tháng 11 năm 2008 cũng phải cấp phép kép với một giấy phép tương thích khác. "Nội dung chỉ khả dụng trong GFDL không được phép" (§7.4). Điều này không áp dụng cho phương tiện phi văn bản.