Thảo luận:Đề Đô thành Nam trang (Trần Trọng Kim dịch)

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Dịch bài Đề Đô Thành Nam Trang

Đô Thành Gợi Nhớ Dịch Thơ Lục Bát

Chỗ này năm ngoái chớ đâu Mặt ai sánh với hoa đào màu tươi Năm nay chẳng thấy bóng người Hoa đào còn đó mỉm cười gió xuân

Dịch Thơ Thất Ngôn Tứ Tuyệt

Năm ngoái nơi này đẹp biết bao Nhìn ai má ửng tợ hoa đào Năm nay ghé lại người đâu vắng Xuân đón hoa cười ngọn gió trao

01032016-Minh Tranh