Thảo luận:Ất Dậu niên, vãng Hà Nội cảm tác

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Thông tin về ấn bản này
Ấn bản gốc Ất Dậu niên, vãng Hà Nội cảm tác
Nguồn Nhiều người soạn (Nguyễn Văn Huyên chủ biên), Văn học yêu nước & cách mạng Hà Nam Ninh (tập 1). Nhà xuất bản Khoa học Xã hội, 1981. tr. 189.
Tham gia đóng góp Bùi Thụy Đào Nguyên
Mức độ phát triển Văn kiện đã hoàn tất
Ghi chú Nguyên tác bằng chữ Hán, tìm xem trong sách này.
Người duyệt bài

Bắt đầu cuộc thảo luận về Ất Dậu niên, vãng Hà Nội cảm tác

Bắt đầu cuộc thảo luận