Thảo luận:Bài phát biểu của Tổng thống Obama trước người dân Việt Nam

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Thông tin về ấn bản này
Ấn bản gốc Bài phát biểu của Tổng thống Obama trước người dân Việt Nam
Nguồn Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam
Tham gia đóng góp Quenhitran
Mức độ phát triển Văn kiện đã hoàn tất 50%.svg
Ghi chú Nguồn: http://vietnamese.vietnam.usembassy.gov/obama-ncc240516.html (liên kết lưu trữ)
Người duyệt bài