Thảo luận:Bài thơ đề nhà mồ vợ

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Thông tin về ấn bản này
Ấn bản gốc Bài thơ đề nhà mồ vợ
Nguồn Huỳnh Mẫn Đạt-Bùi Hữu Nghĩa- Nguyễn Hữu Huân. Nxb. Tân Việt, Sài Gòn, 1956 (in lại trong Hợp tuyển thơ văn Việt Nam [1858-1920] do Huỳnh Lý chủ biên. Nxb. Văn học, 1984, tr. 52).
Tham gia đóng góp Bùi Thụy Đào Nguyên
Mức độ phát triển Văn kiện đã hoàn tất 50%.svg
Ghi chú
Người duyệt bài