Thảo luận:Bâng quơ

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Thông tin về ấn bản này
Ấn bản gốc Bâng quơ
Nguồn Vầng trăng đêm ấy (thơ in chung). Nhà xuất bản Lao động. 1994.
Tham gia đóng góp Trần Nguyễn Minh Huy
Mức độ phát triển Văn kiện đã hoàn tất 50%.svg
Ghi chú
Người duyệt bài