Bước tới nội dung

Thảo luận:Các kiến nghị vắn tắt của Phan Châu Trinh do Roux dịch chuyển cho bộ trưởng thuộc địa và Sarraut

Nội dung trang không được hỗ trợ ở ngôn ngữ khác.
Thêm đề tài
Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Thông tin về ấn bản này
Ấn bản gốc Các kiến nghị vắn tắt của Phan Châu Trinh do Roux dịch chuyển cho bộ trưởng thuộc địa và Sarraut
Nguồn Phan Châu Trinh toàn tập, tập 2, trang 117-123, Nhà xuất bản Đà Nẵng, 2005
Tham gia đóng góp Thành viên:Motoro
Mức độ phát triển Văn kiện đã hoàn tất
Ghi chú
Người duyệt bài