Thảo luận:Các tu chính án Hiến pháp Hoa Kỳ

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Thông tin về ấn bản này
Ấn bản gốc Các tu chính án Hiến pháp Hoa Kỳ, bản dịch của Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam
Nguồn Bộ Ngoại giao Hoa KỳĐại sứ quán Hoa Kỳ
Tham gia đóng góp Tranminh360
Mức độ phát triển Văn kiện đã hoàn tất
Ghi chú Bản dịch của Đại sứ quán Hoa Kỳ sử dụng các thuật ngữ "những điều sửa đổi bổ sung của Hiến pháp Hoa Kỳ" và "Hợp chủng quốc Hoa Kỳ". Ở đây sửa lại thành "các tu chính án Hiến pháp Hoa Kỳ" và "Hợp chúng quốc Hoa Kỳ" cho phù hợp với Wikipedia.
Người duyệt bài

Bắt đầu cuộc thảo luận về Các tu chính án Hiến pháp Hoa Kỳ

Bắt đầu cuộc thảo luận