Thảo luận:Cây bàng cuối thu

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Thông tin về ấn bản này
Ấn bản gốc Cây bàng cuối thu
Nguồn Nguyễn Bính (2015). Việt Nam danh tác: Tâm hồn tôi. Nhà xuất bản Hội nhà văn. tr. 7.
Tham gia đóng góp Trần Nguyễn Minh Huy
Mức độ phát triển Văn kiện đã hoàn tất 50%.svg
Ghi chú Hai câu cuối bài thơ không nằm trong nguồn trên, nhưng được tuyên bố là có trong: Hoàng Xuân (2003). Nguyễn Bính - thơ và đời. Nhà xuất bản Văn học.
Thi Viện
Người duyệt bài