Thảo luận:Cảm tác (Nguyễn Bính)

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Thông tin về ấn bản này
Ấn bản gốc Cảm tác
Nguồn Hoàng Xuân (2003). Nguyễn Bính - thơ và đời. Nhà xuất bản Văn học.
Nguyễn Bính Hồng Cầu (2017). Nguyễn Bính toàn tập tập 1. Nhà xuất bản Hội nhà văn.
Thi Viện
Tham gia đóng góp Trần Nguyễn Minh Huy
Mức độ phát triển Văn kiện đã hoàn tất
Ghi chú
Người duyệt bài

Bắt đầu cuộc thảo luận về Cảm tác (Nguyễn Bính)

Bắt đầu cuộc thảo luận