Thảo luận:Cổ Gia Định phong cảnh vịnh

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Thông tin về ấn bản này
Ấn bản gốc Cổ Gia Định phong cảnh vịnh
Nguồn '*Nguyễn Thị Thanh Xuân-Nguyễn Khuê-Trần Khuê, Sài Gòn-Gia Định qua thơ văn xưa. Nhà xuất bản Thành phố Hồ Chí Minh, 1987, tr. 272-277.
Tham gia đóng góp Bùi Thụy Đào Nguyên
Mức độ phát triển 75%.svg
Ghi chú Phần chú thích ghi đúng theo Trương Vĩnh Ký. Cần hiểu rõ hơn, đọc thêm bài Gia Định phú
Người duyệt bài