Thảo luận:Chinh phụ ngâm

Nội dung trang không được hỗ trợ ở ngôn ngữ khác.
Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Thông tin về ấn bản này
Ấn bản gốc Chinh phụ ngâm, nguyên tác Hán văn của Đặng Trần Côn
Nguồn Việt học thư quán
Tham gia đóng góp Tranminh360
Mức độ phát triển Văn kiện đã hoàn tất
Ghi chú Tham khảo thêm bản Hán-Nôm của Hội Bảo tồn Di sản chữ Nôm
Người duyệt bài