Thảo luận:Chinh phụ ngâm (Đoàn Thị Điểm dịch)

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Thông tin về ấn bản này
Ấn bản gốc Chinh phụ ngâm, bản diễn Nôm của Đoàn Thị Điểm (?)
Nguồn Hội Bảo tồn Di sản chữ Nôm
Tham gia đóng góp Tranminh360
Mức độ phát triển Văn kiện đã hoàn tất 50%.svg
Ghi chú Bản Quốc ngữ được phiên âm theo bản Nôm, có nhiều điểm khác với các bản Quốc ngữ thông dụng (có ghi chú dị bản)
Người duyệt bài