Thảo luận:Con rận

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Thông tin về ấn bản này
Ấn bản gốc Con rận
Nguồn Phan Văn Trị: cuộc đời và tác phẩm. Sách do Nguyễn Khắc Thuần và Nguyễn Quảng Tuân biên soạn. Nxb. Thành phố Hồ Chí Minh, 1986, tr. 94.
Tham gia đóng góp Bùi Thụy Đào Nguyên
Mức độ phát triển Văn kiện đã hoàn tất
Ghi chú
Người duyệt bài

Bắt đầu cuộc thảo luận về Con rận

Bắt đầu cuộc thảo luận