Thảo luận:Con tôm

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

*Bản thông tin:

Thông tin về ấn bản này
Ấn bản gốc Con tôm
Nguồn Hợp tuyển thơ văn Việt Nam (1858-1920), do Huỳnh Lý chủ biên, NXB. Văn học, 1984, tr. 445.
Tham gia đóng góp Bùi Thụy Đào Nguyên
Mức độ phát triển Văn kiện đã hoàn tất
Ghi chú
Người duyệt bài

Bắt đầu cuộc thảo luận về Con tôm

Bắt đầu cuộc thảo luận