Thảo luận:Giọt nến hồng

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Thông tin về ấn bản này
Ấn bản gốc Giọt nến hồng
Nguồn Kiều Văn (2005). Thi ca Việt Nam chọn lọc - Thơ tình Nguyễn Bính. Nhà xuất bản Đồng Nai.
Thi Viện
Tham gia đóng góp Trần Nguyễn Minh Huy
Mức độ phát triển Văn kiện đã hoàn tất 50%.svg
Ghi chú
Người duyệt bài