Thảo luận:Hương cố nhân

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Thông tin về ấn bản này
Ấn bản gốc Hương cố nhân
Nguồn Thi Viện
Tham gia đóng góp Trần Nguyễn Minh Huy
Mức độ phát triển Văn kiện chưa hoàn thành 25%.svg
Ghi chú Một số bài thơ có thể vẫn còn thiếu, cần được xác minh.
Người duyệt bài