Thảo luận:Họa mười bài Tự thuật

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Thông tin về ấn bản này
Ấn bản gốc Họa mười bài Tự thuật
Nguồn Phan Văn Trị: cuộc đời và tác phẩm. Sách do Nguyễn Khắc Thuần và Nguyễn Quảng Tuân biên soạn. Nxb. Thành phố Hồ Chí Minh, 1986, tr. 124-147.
Tham gia đóng góp Bùi Thụy Đào Nguyên
Mức độ phát triển Đã hiệu đính và sửa lỗi 75%.svg
Ghi chú
Người duyệt bài Người duyệt đầu: Trần Nguyễn Minh Huy