Thảo luận:Hoa với rượu

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Thông tin về ấn bản này
Ấn bản gốc Hoa với rượu
Nguồn Vũ Nam (1999). Thơ và giai thoại Nguyễn Bính. Nhà xuất bản Lao Động.
Chim Việt Cành Nam
Thi Viện
Tham gia đóng góp Trần Nguyễn Minh Huy
Mức độ phát triển Văn kiện đã hoàn tất 50%.svg
Ghi chú
Người duyệt bài