Thảo luận:II Các Vua

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Thông tin về ấn bản này
Ấn bản gốc II Các Vua, bản dịch Phan Khôi 1926
Nguồn http://thanhkinhvietngu.net/bible/phankhoi/12/1
Tham gia đóng góp KimKha
Mức độ phát triển Văn kiện đã hoàn tất
Ghi chú
Người duyệt bài

Bắt đầu cuộc thảo luận về II Các Vua

Bắt đầu cuộc thảo luận