Thảo luận:II Sa-mu-ên

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Thông tin về ấn bản này
Ấn bản gốc II Sa-mu-ên, bản dịch Phan Khôi 1926
Nguồn http://thanhkinhvietngu.net/bible/phankhoi/10/1
Tham gia đóng góp KimKha
Mức độ phát triển Văn kiện đã hoàn tất 50%.svg
Ghi chú
Người duyệt bài