Thảo luận:Khái niệm về chính sách đối ngoại của Liên Bang Nga

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Thông tin về ấn bản này
Ấn bản gốc Khái niệm về chính sách đối ngoại của Liên Bang Nga
Nguồn Đại sứ quán Nga tại Việt Nam
Tham gia đóng góp Trần Nguyễn Minh Huy
Mức độ phát triển Văn kiện đã hoàn tất 50%.svg
Ghi chú Bản gốc: Bộ Ngoại giao Nga (1 tháng 12 năm 2016), Foreign Policy Concept of the Russian Federation (approved by President of the Russian Federation Vladimir Putin on November 30, 2016).
Người duyệt bài