Thảo luận:Lê-vi ký

Nội dung trang không được hỗ trợ ở ngôn ngữ khác.
Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Thông tin về ấn bản này
Ấn bản gốc Lê-vi ký, bản dịch Phan Khôi 1926
Nguồn http://thanhkinhvietngu.net/bible/phankhoi/3/1
Tham gia đóng góp KimKha
Mức độ phát triển Văn kiện đã hoàn tất
Ghi chú
Người duyệt bài