Thảo luận:Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2012

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Thông tin về ấn bản này
Ấn bản gốc Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực năm 2012
Nguồn Trang web chính phủ
Tham gia đóng góp Cheers!
Mức độ phát triển Văn kiện đã hoàn tất 50%.svg
Ghi chú
Người duyệt bài