Thảo luận:Mười hai bến nước

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Thông tin về ấn bản này
Ấn bản gốc Mười hai bến nước
Nguồn Thi Viện
Nguyễn Bính (2016). Việt Nam danh tác: Mười hai bến nước. Nhà xuất bản Hội nhà văn.
Tham gia đóng góp Trần Nguyễn Minh Huy
Mức độ phát triển Văn kiện chưa hoàn thành
Ghi chú
Người duyệt bài

Bắt đầu cuộc thảo luận về Mười hai bến nước

Bắt đầu cuộc thảo luận