Thảo luận:Người hàng xóm

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Thông tin về ấn bản này
Ấn bản gốc Người hàng xóm
Nguồn Hoàng Xuân (2003). Nguyễn Bính - thơ và đời. Nhà xuất bản Văn học.
Hoài Thanh; Hoài Chân (2007). Thi nhân Việt Nam (1932-1941). Nhà xuất bản Văn học.
Nguyễn Bính Hồng Cầu (2017). Nguyễn Bính toàn tập tập 1. Nhà xuất bản Hội nhà văn.
Thi Viện
Tham gia đóng góp Trần Nguyễn Minh Huy
Mức độ phát triển Văn kiện đã hoàn tất 50%.svg
Ghi chú
Người duyệt bài