Thảo luận:Ngồi trăng

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Thông tin về ấn bản này
Ấn bản gốc Ngồi trăng (hay Tự sự)
Nguồn Tinh tuyển văn học Việt Nam (tập 6) do PGS. Hoàng Hữu Yên biên soạn. Nhà xuất bản Khoa học-Xã hội, 2004, tr. 846.
Tham gia đóng góp Bùi Thụy Đào Nguyên
Mức độ phát triển Văn kiện đã hoàn tất 50%.svg
Ghi chú
Người duyệt bài