Thảo luận:Nghĩ cổ Bạch Lạc Thiên “Tự tiếu hành hà trì” chi tác

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Thông tin về ấn bản này
Ấn bản gốc Nghĩ cổ Bạch Lạc Thiên “Tự tiếu hành hà trì” chi tác
Nguồn Nhiều người soạn, Thơ văn Đoàn Nguyễn Tuấn (tức Hải Ông thi tập). Nxb Khoa học Xã hội, Hà Nội, 1982, tr. tr. 55-56.
Tham gia đóng góp Bùi Thụy Đào Nguyên
Mức độ phát triển Văn kiện đã hoàn tất 50%.svg
Ghi chú Chưa tìm được nguyên tác viết bằng chữ Hán
Người duyệt bài