Thảo luận:Những bóng người trên sân ga

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Thông tin về ấn bản này
Ấn bản gốc Những bóng người trên sân ga
Nguồn Nguyễn Tấn Long; Nguyễn Hữu Trọng (1968). Việt Nam thi nhân tiền chiến. Sài Gòn: Nhà xuất bản Sống Mới.
Hoàng Xuân (2003). Nguyễn Bính - thơ và đời. Nhà xuất bản Văn học.
Thi Viện
Tham gia đóng góp Trần Nguyễn Minh Huy
Mức độ phát triển Văn kiện đã hoàn tất 50%.svg
Ghi chú Theo Báo Công an nhân dân điện tử, đoạn cuối bài thơ đã bị lược bỏ khi nó in lần đầu tiên trong tập thơ Tâm hồn tôi năm 1940.
Người duyệt bài