Thảo luận:Qua Hà Âm cảm tác

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Thông tin về ấn bản này
Ấn bản gốc Qua Hà Âm cảm tác
Nguồn Danh nhân Việt Nam của Đào Văn Hội. Dẫn lại theo Hợp tuyển thơ văn Việt Nam (1858-1920) do Huỳnh Lý chủ biên. Nxb. Văn học, 1984, tr. 46.
Tham gia đóng góp Bùi Thụy Đào Nguyên
Mức độ phát triển Văn kiện đã hoàn tất 50%.svg
Ghi chú
Người duyệt bài