Thảo luận:Quan hải

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Thông tin về ấn bản này
Ấn bản gốc Quan hải
Nguồn Nguyễn Trãi toàn tập, NXB Khoa học Xã hội, 1976
Tham gia đóng góp Tranminh360
Mức độ phát triển Văn kiện đã hoàn tất 50%.svg
Ghi chú
Người duyệt bài