Thảo luận:Ru-tơ

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Thông tin về ấn bản này
Ấn bản gốc Ru-tơ, bản dịch Phan Khôi 1926
Nguồn http://thanhkinhvietngu.net/bible/phankhoi/8/1
Tham gia đóng góp KimKha
Mức độ phát triển Văn kiện đã hoàn tất
Ghi chú
Người duyệt bài

Bắt đầu cuộc thảo luận về Ru-tơ

Bắt đầu cuộc thảo luận