Thảo luận:Tây-hồ tức cảnh

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Thông tin về ấn bản này
Ấn bản gốc Tây-hồ tức cảnh
Nguồn Dương Quảng Hàm, Việt Nam thi văn hợp tuyển, Sài Gòn, 1968
Tham gia đóng góp Tranminh360
Mức độ phát triển Văn kiện đã hoàn tất 50%.svg
Ghi chú
Người duyệt bài