Thảo luận:Tức cảnh ban chiều

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

*Bản thông tin:

Thông tin về ấn bản này
Ấn bản gốc Tức cảnh ban chiều
Nguồn Hợp tuyển thơ văn Việt Nam (1858-1920), do Huỳnh Lý chủ biên, NXB. Văn học, 1984, tr. 445.
Tham gia đóng góp Bùi Thụy Đào Nguyên
Mức độ phát triển Văn kiện đã hoàn tất 50%.svg
Ghi chú
Người duyệt bài