Thảo luận:Tức sự (Nguyễn Bỉnh Khiêm)

Nội dung trang không được hỗ trợ ở ngôn ngữ khác.
Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Thông tin về ấn bản này
Ấn bản gốc Tức sự
Nguồn Thơ Nguyễn Bỉnh Khiêm, Kiều Văn tuyển soạn, NXB Đồng Nai, 2000
Tham gia đóng góp Tranminh360
Mức độ phát triển Văn kiện đã hoàn tất
Ghi chú
Người duyệt bài