Thảo luận:Tự thuật (Nguyễn Hữu Huân)

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Thông tin về ấn bản này
Ấn bản gốc Tự thuật, thơ của Nguyễn Hữu Huân.
Nguồn Nguyễn Hữu Huân: nhà yêu nước kiên cường, nhà thơ bất khuất do Phạm Thiều-Cao Tự Thanh-Lê Minh Đức cùng biên soạn. Nxb TP. Hồ Chí Minh, 1986. Các chú thích trong bài thơ cũng chép theo sách này.
Tham gia đóng góp Bùi Thụy Đào Nguyên
Mức độ phát triển Văn kiện đã hoàn tất 50%.svg
Ghi chú
Người duyệt bài