Thảo luận:Thú đi câu

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Thông tin về ấn bản này
Ấn bản gốc Thú đi câu
Nguồn Phan Văn Trị: cuộc đời và tác phẩm. Sách do Nguyễn Khắc Thuần và Nguyễn Quảng Tuân biên soạn. Nxb. Thành phố Hồ Chí Minh, 1986, tr. 99.
Tham gia đóng góp Bùi Thụy Đào Nguyên
Mức độ phát triển Văn kiện đã hoàn tất
Ghi chú Giải thích từ khó hiểu cũng căn cứ theo sách trên.
Người duyệt bài

Bắt đầu cuộc thảo luận về Thú đi câu

Bắt đầu cuộc thảo luận