Thảo luận:Tha bang cảm tác

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

*Bản thông tin:

Thông tin về ấn bản này
Ấn bản gốc Tha bang cảm tác
Nguồn Nguyễn Hữu Huân: nhà yêu nước kiên cường, nhà thơ bất khuất do Phạm Thiều-Cao Tự Thanh-Lê Minh Đức cùng biên soạn (Nxb TP. Hồ Chí Minh, 1986, tr. 92-93). Các chú thích trong bài thơ cũng chép theo sách này.
Tham gia đóng góp Bùi Thụy Đào Nguyên
Mức độ phát triển Văn kiện đã hoàn tất 50%.svg
Ghi chú
Người duyệt bài