Thảo luận:Tranh lõa thể

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Thông tin về ấn bản này
Ấn bản gốc Tranh lõa thể
Nguồn Trung tâm Khoa học xã hội và nhân văn quốc gia (2004). "Văn học giai đoạn 1900-1945". Tinh tuyển văn học Việt Nam. Tập 7. Nhà xuất bản Khoa học xã hội.
Tham gia đóng góp Trần Nguyễn Minh Huy
Mức độ phát triển Văn kiện đã hoàn tất
Ghi chú
Người duyệt bài

Bắt đầu cuộc thảo luận về Tranh lõa thể

Bắt đầu cuộc thảo luận