Thảo luận:Tuyên bố của Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Ted Osius về việc kết án Trần Thị Nga

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Thông tin về ấn bản này
Ấn bản gốc Tuyên bố của Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Ted Osius về việc kết án Trần Thị Nga
Nguồn Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam
Tham gia đóng góp Trần Nguyễn Minh Huy
Mức độ phát triển Văn kiện đã hoàn tất 50%.svg
Ghi chú
Người duyệt bài