Thảo luận:Tuyên bố của Chính phủ Hoàng gia Lào về Hiệp định Genève

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Thông tin về ấn bản này
Ấn bản gốc Tuyên bố của Chính phủ Lào đăng trong Tập các Hiệp ước của Liên Hợp Quốc, số 935, trang 102
Nguồn Tập các Hiệp ước của Liên Hợp Quốc trang 102trang 104
Tham gia đóng góp Vinhtantran
Mức độ phát triển 50%
Ghi chú Bản tiếng Việt được dịch từ bản không chính thức tiếng Anh của Chính phủ Hoa Kỳ (Doc. IC/45/Rev. 1 về Hội nghị Geneve về việc phục hồi hòa bình ở Đông Dương). Bản chính thức chỉ có bằng tiếng Pháp (xem nguồn).
Người duyệt bài