Thảo luận:Tuyệt cốc

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Thông tin về ấn bản này
Ấn bản gốc Tuyệt cốc (Nhịn ăn)
Nguồn Hợp tuyển thơ văn Việt Nam (1858-1920) do nhiều người soạn (Huỳnh Lý chủ biên). Nxb. Văn học, Hà Nội, 1987, tr. 143.
Tham gia đóng góp Bùi Thụy Đào Nguyên
Mức độ phát triển 50%.svg
Ghi chú
Người duyệt bài