Thảo luận:Vĩnh Thông đồn trấn

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Thông tin về ấn bản này
Ấn bản gốc Vĩnh Thông đồn trấn
Nguồn Hợp tuyển thơ văn Việt Nam (1858-1920) do nhiều người soạn (Huỳnh Lý chủ biên). Nxb. Văn học, Hà Nội, 1987, tr. 52-53.
Tham gia đóng góp Bùi Thụy Đào Nguyên
Mức độ phát triển Chưa tìm được nguyên tác chữ Hán 50%.svg
Ghi chú
Người duyệt bài