Thảo luận Bản mẫu:Bản mẫu rỗng

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Xin xem w:en:Template talk:Empty template. – Nguyễn Xuân Minh (thảo luận, đóng góp) 18:37, ngày 13 tháng 6 năm 2006 (UTC)