Thảo luận Biên dịch:Ái quất

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Thông tin về ấn bản này
Ấn bản gốc Ái quất, bản dịch của thành viên Wikisource
Nguồn
Tham gia đóng góp Tranminh360 nhập chữ Hán và phiên âm

Nguyễn Văn Bang dịch thơ

Mức độ phát triển 50%
Ghi chú
Người duyệt bài

Bắt đầu cuộc thảo luận về Biên dịch:Ái quất

Bắt đầu cuộc thảo luận