Thảo luận Biên dịch:Hiến pháp Nhật Bản

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Thông tin về ấn bản này
Ấn bản gốc Hiến pháp nước Nhật Bản (日本国憲法)
Nguồn 日本国憲法 – 日本国憲法の誕生 (Hiến pháp nước Nhật Bản – Sự ra đời của Hiến pháp nước Nhật Bản), Thư viện Quốc hội, Tokyo, Nhật Bản. Văn kiện ra đời từ năm 1946.
Tham gia đóng góp Trần Nguyễn Minh Huy
Mức độ phát triển Đã hiệu đính và sửa lỗi
Ghi chú Dịch từ nguyên bản tiếng Nhật như nguồn đã dẫn, có đối chiếu với bản tiếng Anh: The Constitutin of Japan – Birth of the Constitution of Japan, Thư viện Quốc hội, Tokyo, Nhật Bản. Bản dịch tham khảo lối hành văn của các văn bản pháp quy khác được Wikisource tiếng Việt lưu trữ tại Wikisource:Văn kiện lập hiến.
Người duyệt bài

Bắt đầu cuộc thảo luận về Biên dịch:Hiến pháp Nhật Bản

Bắt đầu cuộc thảo luận