Thảo luận Biên dịch:Sắc lệnh hành pháp 13769

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Thông tin về ấn bản này
Ấn bản gốc Sắc lệnh hành pháp 13769
Nguồn Protecting the Nation From Foreign Terrorist Entry Into the United States (Sắc lệnh bảo vệ quốc gia khỏi sự thâm nhập của khủng bố nước ngoài vào Hoa Kỳ), Tạp chí Đăng ký Liên bang (2017).
Tham gia đóng góp Chukythu, P.T.Đ, Trần Nguyễn Minh Huy
Mức độ phát triển Đã hoàn tất 50%.svg
Ghi chú
Người duyệt bài