Thảo luận Biên dịch:Tuyên bố Cairo

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Thông tin về ấn bản này
Ấn bản gốc Tuyên bố Cairo (Cairo Declaration)
Nguồn Cairo Communiqué – Birth of the Constitution of Japan (Tuyên cáo Cairo – Sự ra đời của Hiến pháp nước Nhật Bản), Thư viện Quốc hội, Tokyo, Nhật Bản. Văn kiện ra đời từ năm 1943.
Tham gia đóng góp ParacelIslandsDispute, Trần Nguyễn Minh Huy
Mức độ phát triển Văn kiện đã hoàn tất
Ghi chú Dịch từ nguyên bản tiếng Anh như nguồn đã dẫn.
Người duyệt bài

Bắt đầu cuộc thảo luận về Biên dịch:Tuyên bố Cairo

Bắt đầu cuộc thảo luận