Thảo luận MediaWiki:Group-boardvote

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Các viên chức cho bầu cử Ban Quản trị

 – Nguyễn Xuân Minh (thảo luận, đóng góp) 19:12, 10 tháng 8 2006 (UTC)

Hay có lẽ không cần nói rõ "Ban Quản trị":

Các viên chức bầu cử

 – Nguyễn Xuân Minh (thảo luận, đóng góp) 19:14, 10 tháng 8 2006 (UTC)