Thảo luận Thành viên:Clytie

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Quản lý[sửa]

Chị vừa được tiếp viên Jon Harald Søby phong cấp! Nhờ chị làm việc này giúp. – Nguyễn Xuân Minh (thảo luận, đóng góp) 01:25, ngày 31 tháng 7 năm 2006 (UTC)

Spam[sửa]

Please, please, please. Làm ơn khóa trang này để cho những người muốn thử phần mềm spam không được thử ở đấy. Bạn là người duy nhất có quyền quản lý ở đây mà... – Nguyễn Xuân Minh (thảo luận, đóng góp) 03:15, ngày 7 tháng 8 năm 2007 (UTC)

SRP[sửa]

Hello Clytie. Do you confirm this request? - Please answer yes or no on this page, below my message. Thank you, --Dferg (thảo luận) 22:22, ngày 20 tháng 8 năm 2010 (UTC)

Your admin status[sửa]

Hello. I'm a steward. A new policy regarding the removal of "advanced rights" (administrator, bureaucrat, etc.) was adopted by community consensus recently. According to this policy, the stewards are reviewing administrators' activity on wikis with no inactivity policy.   You meet the inactivity criteria (no edits and no log actions for 2 years) on viwikisource, where you are an administrator. Since that wiki does not have its own administrators' rights review process, the global one applies.   If you want to keep your rights, you should inform the community of the wiki about the fact that the stewards have sent you this information about your inactivity. If the community has a discussion about it and then wants you to keep your rights, please contact the stewards at m:Stewards' noticeboard, and link to the discussion of the local community, where they express their wish to continue to maintain the rights, and demonstrate a continued requirement to maintain these rights.   We stewards will evaluate the responses. If there is no response at all after approximately one month, we will proceed to remove your administrative rights. In cases of doubt, we will evaluate the responses and will refer a decision back to the local community for their comment and review. If you have any questions, please contact us on m:Stewards' noticeboard.   Best regards, Rschen7754 19:12, ngày 10 tháng 7 năm 2014 (UTC)

Clytie apparently asked to relinquish sysop rights two years ago. – Nguyễn Xuân Minh (thảo luận, đóng góp) 09:14, ngày 11 tháng 7 năm 2014 (UTC)
Unfortunately we could not confirm that it really was him. However, if he does not respond in a month the rights will be removed. --Rschen7754 19:55, ngày 12 tháng 7 năm 2014 (UTC)